Marketing

Reklamiranje u bioskopu on screen predstavlja specifičan vid reklamiranja koji garantuje da će publika sigurno videti i čuti reklamnu poruku – nema daljinskog upravljača da promene kanal. Tama bioskopske dvorane, veliko platno, udobne fotelje i komfor, vrhunska slika i Dolby Surround zvuk, utiču da gledaoci sa zanimanjem prate reklame i utvrđen je najviši stepen svesnosti prihvatanja reklamne poruke – top mind awareness.

Ciljna grupa od 15 do 35 godina postaje teško dostupna tradicionalnim medijima. Baš u ovom segmentu cinema advertising postiže svoje najbolje efekte. Ova grupa spada u najuticajniju kategoriju kreatora ukusa i javnog mnjenja! Neke od velikih kompanija koje se reklamiraju kod nas su Coca Cola, DDOR, DHL, EXIT festival kao i mnoge druge lokalne kompanije i fakulteti.